Miasto Sopot

Liczba mieszkańców

W 2022 r. planowane
były dochody w wysokości

Wydatki: PLN
Deficyt: PLN
DOCHODY
Dochody

Wykres

Szczegóły dochodu

Rozlicz PIT w Sopocie (niezależnie od miejsca zameldowania)
a Twoje podatki wrócą do Ciebie

Podatek PIT to dla samorządu lokalnego ogromna część dochodów, która ma bezpośredni wpływ na otoczenie mieszkańców! Dlatego tak ważne jest, aby mieszkańcy płacili podatki według faktycznego miejsca zamieszkania. Nie musisz być zameldowany w Sopocie, aby tu rozliczyć swój podatek!

 

Wystarczy że jesteś mieszkańcem Sopotu i na codzien korzystasz z oferty miasta. Nie musisz też składać żadnych dodatkowych dokumentów o zmianie miejsca zamieszkania. To, co musisz zrobić, to rozliczając swój PIT, wpisać sopocki adres zamieszkania oraz dane właściwego - Urzędu Skarbowego... i już, zrobione. Twój opłacony podatek PIT wróci do Ciebie!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

2022

Wydatki
ogółem
Miasto Sopot w 2022 r. planuje wysokość
wydatków ogółem na kwotę
PLN
78%
Wydatki bieżące
PLN
Wydatki majątkowe
PLN
22%
Wydatki
bieżące
Zobacz na co wydajemy pieniądze
z budżetu naszego miasta
Wydatki
szczegółowe
Wybierz kategorię i zobacz na co dokładnie
wydajemy pieniądze z budżetu miasta

Oświata i wychowanie

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Administracja publiczna

Rodzina

Pomoc społeczna

Gospodarka mieszkaniowa

Transport i łączność

Pozostałe wydatki

close
Wydatki
majątkowe
Miasto Sopot w 2022 r.
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
PLN